PROMOL SYSYTEM KFT MUNKARUHÁZATI BOLT, BUDAPEST 1097 KISKALMÁR U. 7. Kérdése van? Hívjon minket!   +36-70/257-6178     +36-70/608-2434  info@testheveder.hu

Testheveder felülvizsgálat - Javítás -Tanácsadás - Raktárkészlet 

VÉDELMI SZINTEK / SZABVÁNYOK

Bevezetés a munkavédelmi kesztyű szabványok világába

Karunk és kezeink a legfontosabb munkaeszközeink, ezért védelmükre különösen nagy gondot kell fordítani. Munkavégzés során kezeink a kockázati tényezők széles skálája miatt rendkívül sebezhetőek. A munkahelyi balesetek több, mint 50%-át a kezet ért sérülések teszik ki. A megfelelő munkavédelmi kesztyű használatával ezek a sérülések elkerülhetőek.

Minden minősítéssel rendelkező kesztyű az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/EGK irányelv hatálya alá esik, és különféle szabványok előírása-inak felel meg. (2016. április 21-én lépett hatályba az Európai Unió 2016/425 rendelete az egyéni védőeszközökről, amely 2018. áprilistól kötelezően alkalmazandó.)

MSZ EN 420:2003+A1:2010 védőkesztyűkre vonatkozó általános követelmények

Az MSZ EN 420-as szabvány tartalmazza a kesztyűk-kel, szemben támasztott általános követelményeket. Ez a szabvány határozza meg, hogy a védőkesz-tyűknek milyen általános követelményeknek kell megfelelniük. A szabvány kitér a védőkesztyűk címkézésére, méret specifikációjára, összetételére, az általános ergonómiai és felhasználási előírásokra.

Három kockázati kategória:

Az Egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/EGK irányelv szerint a védőeszközök, ideértve a védőkesztyűket is, három kockázati kategóriába sorolhatók:

1-es kategória:

Egyszerű kialakítású védőkesztyűk kizárólag alacsony kockázat esetén. A felhasználó tisztában kell legyen azzal, hogy milyen védelmi képességgel rendelke-zik az általa használt védőkesztyű. A gyártó felelős azért, hogy az ebben a kategóriában szereplő termékek megfeleljenek a szabvány fő követelményeinek.

2-es kategória:

Közepes kialakítású védőkesztyűk közepes kockázatokra. A 2-es kategóriába sorolt védőkesztyűket úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak közepes kockázatok esetén. Ilyen koc-kázatok például, az általános munkavégzés során felmerülő átszúrás, vágás, szakítás elleni védelem, valamit a kesztyű általános használatából eredő kopással szembeni tulajdonsága. Ezeket a kesztyűket a gyártónak függet-len bevizsgáló intézettel (bejelentett szerv) kell tanúsíttatni.

3-as kategória:

Komplex tervezésű védőkesztyűk visszafordíthatatlan egészségkárosodást vagy halált okozó sérülések kockázata esetén. A 3-as kategóriába eső kesztyűket úgy ter-vezték, hogy védelmet nyújtsanak a legnagyobb kockázatok esetén is, például vegyszerek, hő vagy éppen elektromosság ellen. Ezeket a kesztyűket is független bevizsgáló intézettel kell tanúsíttatni. Ezen termékek gyártóit vagy importőreit a jogszabály a sorozatgyártásban készülő termék minőségének ellenőrzésére kötele-zi, amely történhet végtermék-ellenőrzéssel, vagy minőségbiztosítási rendszer üzemeltetésével. A gyártót mindkét esetben egy független tanúsító intézet (bejelentett szerv) ellenőrzi, amely intézet számát a CE-jelölés mellett fel kell tüntetni.

SZABVÁNYOK

Minden egyéni védőeszköznek, amely a kéz- és karvédelmi védőeszköz családba tartozik, rendelkeznie kell az EN szabványok szerinti CE minősítéssel. Az alábbiakban egy áttekintést olvashatunk a legfontosabb szabványokról, amik a kéz- és karvédelemre vonatkoznak.

MSZ EN 388:2017 védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes

Az új MSZ EN 388:2017 szabvány 6 különböző védelmi kategória alapján osztályozza a kesztyűket, a korábbi MSZ EN 388:2003 szabvány általi 4 kategó-riához képest. A két további kategória: vágás elleni védelem (egy másik módszerrel mérve) és ütés elleni védelem.

Teljesítményszintek ismertetése:

 • A Kopásállóság: a sikeres ciklusok számának alapján mérik, mikor a kesztyű felületén még nem keletkezik szakadás vagy lyuk.
 • B Vágásállóság: kerek penge vágással szembeni ellenállás.
 • C Szakítószilárdság: azon erő alapján mérik, amivel a kesztyű anyaga elszakítható.
 • D Átszúrással szembeni ellenállás: azon erő alapján mérik, ami ahhoz kell, hogy a vizsgálat- hoz használt tárgy hegye átszúrja a felületet.
 • E Új Vágásállóság: egyenes penge vágással szembeni ellenállás.
 • F Új Ütésállóság: beütődéssel szembeni ellenállás.

MSZ EN 374:2015 védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen

Ez a szabványsorozat határozza meg a kesztyű védelmi képességét vegyi hatások és/vagy mikroorganiz-musok ellen. A kesztyű folyadékzáró részének el kell érnie legalább az MSZ EN 420 szabványban meghatározott mini-mum hosszúságot. A kesztyű nem szivároghat, amikor levegő- illetve víz áteresztési tesztet végeznek rajta. A kesztyű csak akkor felel meg, ha az elfogadható mi-nőségi szintet (AQL) elérte.

A szabvány 3 szintet határoz meg: (Penetráció)

 • 1-es szint Kevesebb, mint 4,0 hiba
 • 2-es szint Kevesebb, mint 1,5 hiba
 • 3-as szint Kevesebb, mint 0,65 hiba

A “vegyszerálló” piktogramot egy legalább három betűből álló kódnak kell követnie. A kód betűi azokat a vegyi anyagokat jelölik, amelyeknél az áthatolási idő a teszt során legalább 30 perc volt. A 12 különböző vegyi anyag kódjai itt találhatók. Minden vizsgálaton átesett vegyi anyag, a mért áttörési idő alapján, 0 és 6 közötti teljesítményszint skála alapján kerül.

Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes
Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes
Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes
Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes

Általános vegyi védelem

Az “alacsony vegyi ellenállás” vagy “víz-álló” piktogramot azoknál a kesztyűknél alkalmazzák, amelyek nem teljesítik a listában szereplő, legalább három vegyszerrel szembeni minimum harminc perces áttörési időt, de a penetrációs tesztet igen, tehát vízzel szemben ellenállnak.

Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes

Mikroorganizmusok elleni védelem

A mikroorganizmusok elleni védelem meghatározása. Egy védőkesztyű akkor alkalmas mikroorganizmusok ellen, ha a penetrációs vizsgálatok során legalább a 2-es szintet teljesíti.

A bőrön keresztül felszívódó káros anyagok nyilvántartása – H-jelölés

Számos veszélyes vegyi anyag észrevétlenül és ellen-állás nélkül szívódik fel az emberi bőrön keresztül. A legfőbb veszély, hogy ezek közvetlenül a véráramba kerülnek, anélkül, hogy a máj megszűrné vagy átalakí-taná őket. A felhevült bőr vérrel jobban telített, ezért a veszélyes vegyi anyagokat nagyobb mennyiségben képes felszív-ni, mint a hideg bőr. Ez a kockázat tovább növekedhet, ha olyan vízzáró kesztyűt használunk, amelyik egyéb-ként nem véd a szóban forgó vegyi anyaggal szemben!

MSZ EN 407:2004 termikus veszélyek elleni védelem (hő és/vagy tűz)

A szabvány a termikus veszélyek közül a hő és/vagy tűz ellen védelmet nyújtó kesztyűkre vonatkozik. Ugyanak-kor a termikus veszélyek ellen védő kesztyűk számá-ra előírás az MSZ EN 388-as szabvány szerinti mini-mum 1-es szint, kopásállóság és szakítással szembeni ellenállás terén. A védelem típusait és szintjeit az EN 407-es piktogram alatti számok jelölik a következő módon. Ha az eredménynél „X” áll, az azt is jelenti, hogy erre a tulajdonságra teszteket nem végeztek. Ha „0” áll, akkor a teszt eredménye nem érte el a minimum szintet.

Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes
Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes

MSZ EN 12477:2001/A1:2005 hegesztő védőkesztyűk

Ez a szabvány kézi hegesztési, fémmegmunkálási és ehhez hasonló eljárások során használatos védőkesz-tyűkre vonatkozik. B típusú védőkesztyűk használata finom hegesztési munkákhoz ajánlott, mint például AWI-hegesztés; az A típusú védőkesztyűk olyan hegesztési folyamatokhoz alkalmasak, ahol nagyobb mennyiségű hő szabadulhat fel (pl. CO/AFI).

Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes
Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes

MSZ EN 511:2006 védőkesztyűk hideg ellen

A szabvány az áramló és a kontakt hideggel szemben védelmet nyújtó kesztyűkre vonatkozik, -50°C-ig. A hideg elleni védelem típusait és szintjeit az EN 511-es piktogram alatti három szám jelöli az alábbi módon. Ha az eredménynél “X” áll, az azt jelenti, hogy erre a tulajdonságra a tesztek nem lettek elvégezve. Ha “0” áll, akkor a teszt eredménye nem érte el a legalsó szintet.

MSZ EN 60903:2004 szigetelő kesztyűk feszültség alatti munkavégzéshez

Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes

A szabvány tartalmazza az elektromos áram elleni védelem összes követelményét, és nem hivatkozik más kézvédelmi szabványokra, úgymint EN 388, EN 374. MSZ EN 60903 Az elektromosan szigetelő kesztyűkre a szabvány felülvizsgálatot ír elő. A felülvizs-gálatot előírt időközönként el kell végezni.

Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes

00 és 0 védelmi osztály – A kesztyűket szemrevételezésnek és légáteresztési próbának kell alávetni. 

1 – 4 védelmi osztályok – Időszakos darabvizsgálat szükséges legfeljebb 6 ha-vonta (szemrevételezés, légáteresztési próba, szigete-lésvizsgálat). 

A kesztyűket minden esetben egyedi csomagolásban kell értékesíteni. A csomagolásnak megfelelően erős-nek kell lennie, hogy a kesztyűt megvédje a mechanikai sérülésektől és az UV sugárzástól. 

MSZ EN 1149 antisztatikus védelem

A szabványsorozat meghatározza az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemmel rendelkező ruházatra (és kesztyűre) vonatkozó előírásokat és vizsgálati módsze-reket. Az MSZ EN 420 szabvány előírja, hogy az elekt-rosztatikus tulajdonságok vizsgálatát az MSZ EN 1149 szabványban leírtak szerint kell elvégezni.

A szabvány-sorozat részei:

 • MSZ EN 1149-1:2006 A fajlagos felületi ellenállás mérési módszere.
 • MSZ EN 1149-2:2000 Az anyagon keresztüli villamos ellenállás (átmeneti ellenállás) mérésének vizsgálati módszere.
 • MSZ EN 1149-3:2004 A töltéscsökkenés mérési módszerei.
 • MSZ EN 1149-5:2008 Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények.

Az MSZ EN 420 szabvány előírásainak értelmében a kesz-tyűkön nem használhatunk antisztatikus piktogramot.

1935/2004/EK rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról

Az 1935/2004/EK rendelet kimondja, hogy az előállítás és kezelés során az élelmiszerekbe kerülő anyagoknak és szennyeződéseknek határértéken belül kell maradnia, az íz és a minőség romlásának megakadályozása érdekében. Egyik módja, hogy ellenőrizzük, a termék megfelel-e a csomagolási és kezelési követelményeknek, a migrációs tesztek elvégzése. Migrációs teszt során azt vizsgáljuk, hogy a kesztyű alapanyagai milyen mértékben kerülnek át a kezelt élelmiszerbe. A migrációs teszteket az MSZ EN 1186 szabványsorozat írja le. A szabvány az élelmiszerek-kel kapcsolatba kerülő, műanyagból készült anyagokra és eszközökre vonatkozik. A tesztek különböző élelmiszer-helyettesítőkkel és különböző környezeti körülmények között végzendők, az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagok használatától függően. 

Amit a munkavédelmi kesztyűkről tudni érdemes

Az élelmiszer-biztos anyagok nemzetközi jelölése egy stilizált borospohár és egy vil-la egymás mellett. Ha a gyártó ezt feltünte-ti a kesztyűn, azt jelenti, hogy a kesztyűt al-kotó alap- és segédanyagok biztonságosak azzal az élelmiszerrel történő érintkezés so-rán, amelyre a kesztyűt tesztelték.

MSZ EN 455 egyszer használatos orvosi kesztyűk

Az MSZ EN 455 egy orvosi szabványsorozat, aminek nincs közvetlen köze az egyéni védőeszköz irányelvhez, így védőeszköz ez alapján nem is tanúsítható. Legalább-is a 89/686/EGK irányelvvel összhangban nem. Haszná-lata mégis általános az orvosi vizsgálókesztyűk gyártá-sa során.

Az MSZ EN 455 szabványsorozat az alábbi szabványokból áll:

 • MSZ EN 455-1:2002 Lyukmentességi követelmények és vizsgálatok. A kesztyűnek tűszúrásszerű vagy mikroszkopikus lyu-kaktól mentesnek kell lennie, AQL 1,5 védelmi szinttel összhangban. A teszt vízállósági és légtömörségi vizs-gálattal végzendő.
 • MSZ EN 455-2:2015 A fizikai tulajdonságok követelményei és vizsgálata. Ez alapján vizsgálják a méretet, vastagságot, nyúlé-konyságot, és szakítószilárdságot. 2010 óta a szakító-szilárdságnak legalább 6 Newtonnak kell lennie. A nitril kesztyűk öregedési tulajdonságai is ez alapján vizsgá-landók.
 • MSZ EN 455-3:2015 A biológiai értékelés követelményei és vizsgálata. Káros anyagok, mint például por vagy mikroorganiz-musok jelenlétének vizsgálata.
 • MSZ EN 455-4:2009 Követelmények és vizsgálatok az eltarthatósági időtartam meghatározásához. A szabvány a kesztyű élettartamát vizsgálja a tárolás során.

Milyen szabványoknak kell megfelelniük a munkavédelmi cipőknek, bakancsoknak?


Mit jelentenek a jelölések?


EN ISO 20345: a szakmai használatú biztonsági lábbelik munkavédelmi cipő, munkavédelmi bakancs S1, S1P, S2, S3, S4, S5 - rendelkezniük kell azokkal a szükséges biztonsági jellemzőkkel, amelyek megvédik a felhasználót olyan balesetek ellen, melyek ipari környezetben következhetnek be. A lábujjvédő megóvja a viselő lábfejét a max. 200 J energiájú eső, zuhanó tárgyak által okozott hatások ellen.

EN ISO 20347: a szakmai használatú munkalábbelik, - abban különböznek a biztonsági védőlábbelitől, hogy nincs bennük leeső tárgyak ellen védő orrmerevítő.

Az európai EN ISO20345, korábban EN 345 szabvány követelményeinek megfelelő biztonsági lábbelik kategóriái:
•SB:

-Acél orrmerevítő (200 J energiájú zuhanó tárgyak ellen) - megfelelő formai kialakítás

•S1:

-Zárt kéregrész és olajálló, csúszásmentes járótalp

-Antisztatikus tulajdonságok (0,1MΩ)

-Energiaelnyelő képességű (>20J) sarokrész

•S1P
-S1 tulajdonságai továbbá: talpátszúródás ellen védő (>1100 N erőhatás) acél talplemez
•S2
-S1 továbbá: a felsőrész vízgőz áteresztőképessége (>0,8mg/cm2/h) a felsőrész nedvességfelszívódás elleni védelme (< 30%/óra)
•S3
-S2 továbbá: talpátszúródás ellen védő (>1100 N erőhatás) acél talplemez
•S4
-Egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik acél orrmerevítővel
-Antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarokrész
•S5
-S4 továbbá: a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás) valamint a talp mintázott járófelülete (> 4mm mélység)

Az európai EN ISO20347, korábban EN 347 szabvány követelményeinek megfelelő munkalábbelik kategóriái:

•OB
-Megfelelő formai kialakítás orrmerevítő nélküli lábbeli
•O1
-Zárt kéregrész (megfelelő oldalmerevítéssel)
-Olajálló járótalp (térfogatváltozás < 12%)
-Antisztatikus tulajdonságok (0,1MΩ
-A sarok energiaelnyelő képességű (>20J) sarokrész
O2 
-O1 továbbá: a felsőrész vízgőz áteresztőkéessége (>0,8mg/cm2/h)
valamint nedvességfelszívódás elleni védelme (< 30%/óra)
•O3

-O2 továbbá: a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás)
valamint a talp mintázott járófelülete (> 2,5mm mélység)
•O4

-Egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik
-Antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarokrész
•O5

-O4 továbbá: a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás)
valamint a talp mintázott járófelülete (> 4mm mélység)

A védőlábbeliken található egyéb jelölések értelmezése :


P: talpátszúródás, behatolási ellenállás elleni védelem (>1100 N)
CI: hideg elleni védelem (-200C esetén a belső hőmérsékletváltozás)
HI: meleg elleni védelem (+150°C esetén a belső hőmérsékletváltozás)
WRU: vízfelvétellel (<530% /60 perc) és vízáteresztéssel (<2g/90 perc) szembeni ellenállás
HRO: kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C/60s)
E: a sarok energiaelnyelő képessége (5000 N erőhatásnál 20J)
A: antisztatikus képesség (105O < 109 O)
C: elektromosságot vezető képesség (1030< elektromos ellenállás
IS: elektromosan szigetelő talp (10000Vesetén a szivárgó áram
FO: fűtőolaj ellen védő járótalp (22h alatti térfogatnövekedés max.12%)
M: lábközép megerősített védelme (>100J ütési energia ellen)
AN: boka megerősített védelme

CK/Kevlár:  Kompozit,műanyag aminek a fémnél sokkal erősebb, több mint 250J ütődésnek is ellenáll, sokkal könyebb a súlya és a hővezetése majdnem 0 vagyis télen nem fagy át a betét és nyáron nem melegszik fel

Az egész napos, intenzív munkavégzésre és nagy igénybevételre tervezett biztonsági - és munkalábbelik célja, hogy megfelelő védelem mellett a legnagyobb viselési kényelmet biztosítsák. Minden munkavédelmi cipő illetve munkavédelmi bakancs első osztályú alapanyagból készült és természetesen a 89/686/EGK Irányelv, illetve a 18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet előírásainak megfelelő európai szabványok alapján EK típusvizsgálatnak lett alávetve.
Az új munka- és biztonsági védőlábbelik minősítése az EN ISO 20345 és EN ISO 20347 szabványok alapján készül, de mivel az EK típustanúsítványnak nincs érvényességi korlátja, természetesen a korábbi EN345 és EN347 szabványoknak megfelelő lábbelik is érvényes minősítéssel rendelkeznek, és megfelelő védelmet nyújtanak.
EN ISO 20344: az általános követelmények és vizsgálati módszerek meghatározását foglalja magában és kizárólag a kö vetkező szabványokkal együtt használható, melyek előírják a lábbelivel szemben támasztott, kockázat mértékétől függő alapvető és kiegészítő követelményeket.

Lábbelik használati útmutatója
 
A csomagban szereplő lábbeliről kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi használati tájékoztatót.
 
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Emlékeztetjük, hogy a használati tájékoztató tartalmának meghatározása a jelenleg is hatályban lévő törvényben van benne foglalva. (1992. December 4-ei törvény rendelet II. függelékének 4.cikkelyének 1 pontja; 1997. Január 2-ai törvényrendelet 2. pontjának 12. cikke szerint). Ezen lábbeli gyártása során felhasznált alapanyagok egyike sem ártalmas az egészségre. A termék másodosztályú I.P.D. (Individual Protection Device – Személy Védelmi Eszköz) mely az EEC Directive 89/686 sz. szabványa alapján CE jelzéssel ellátott. A cipőn található jelzések jelentését alább magyarázzuk:
 
  EN ISO 20345:2004 EN ISO 20346:2004 EN ISO 20345:2004  
  SB   S1   S2   S3 SB   S1   S2   S3 SB   S1   S2   S3 Az EN ISO 20344:2003 alapján meghatározott értékek
A - Antisztatikus képesség -      X      X     X -      X      X     X -      X      X     X 0,1 MΩ és 1000 MΩ között
E - Ütődés elnyelő sarokrész -      X      X     X -      X      X     X -      -      -     - >20 joule
WRU - Vízlepergetés és elnyelés a cipő felső részén -      -      X     X -      -      X     X -      -      X     X >60 perc alatt - Elnyelőképesség <30%
P - talpátszúródás ellen védő talplemez -      -      -     X -      -      -     X -      -      -     X Behatolás álló talp >1100 N
CI - Hideg elleni védelem -      -      -     - -      -      -     - -      -      -     - Hideg elleni hőszigetelés
HI - Hőállóság -      -      -     - -      -      -     - -      -      -     - Meleg elleni hőszigetelés
C - Elektromosságot vezető képesség -      -      -     - -      -      -     - -      -      -     - <0,1 Ω
HRO - Közvetlen hőellenállás a talprészen -      -      -     - -      -      -     - -      -      -     - Hőálló talp 300 C-on tesztelve 60 másodpercig
AN - bokacsont védő képesség -      -      -     - -      -      -     - -      -      -     - Boka védelem
I - Elektromosan leszigetelt (Dielektromos -      -      -     - -      -      -     - -      -      -     - Szigetelő lábbeli
WR - Vízálló képesség a cipő egészén -      -      -     - -      -      -     - -      -      -     - Vízálló lábbeli
M - lábujjcsont védő képesség -      -      -     - -      -      -     - -      -      -     - Belmagasság behatás után > 40mm
CR - Felsőrész szakadás, repedés vagy vágás gátlóval ellátott -      -      -     - -      -      -     - -      -      -     - I tényező > 2,5
FO - Talprész olaj és egyéb szénhidrogén származékokkal szembeni ellenállása -      -      -     - -      -      -     - -      -      -     -

 

 
A méret a talprész alján található.
A cipő szárának vagy a nyelv belső felületén található: -gyártó márkajelzése -áru cikkszáma -gyártási hónap és év -az alábbi megjegyzések: lásd CE tanúsítvány jelölések.
 
A lábbeli a megfelelő jelölés hiányában nem véd az adott veszéllyel szemben.
A használati utasításon kötelező feltüntetni: A gyártó vagy forgalmazójának neve és címe.
A CE jelölések igazolják, hogy a termék megfelel a személy védelmi eszközökre vonatkozó személyi biztonsági felszerelésekre hozott CEE/89/686-os EEC európai rendeletben lefektetett alapvető előírásoknak, az alábbi szempontokat érintve:
- Sérülést nem okoz, kényelmesség, anyagtartósság megbízhatósága és ergonómiai tényezők.
- Megcsúszástól való védelem: mindegyik lábbeli meghaladja az ENV 13287-es törvényben megkövetelt feltételeket. A felhasználót tájékoztatni kell, hogy az új cipő csúszásgátlási képessége kezdetben alacsonyabb lehet a gyártó által elvégzett teszt eredményéhez képest., továbbá, hogy a cipő csúszásgátlási képessége változhat a használtság mértékének arányában, illetve, hogy a tanúsítványi részletek teljesítése nem garantálja minden esetben a csúszás hiányát. A csúszásvédelemre vonatkozó ENV 13287 törvény teljesítését jól láthatóan fel kell tüntetni a használati útmutatóban, ennek hiányában a cipő nem minősül csúszásvédelmi cipőnek, így az nem véd a megcsúszástól.
- Az adott típusú EC tesztnek megfelel: Mindegyik szakmai használatra készült cipő egy szakértő testület által van bevizsgálva.
 
Az EN ISO 20345:2004-20346:2004-20347:2004 jelzések garantálják:
- Kényelem és megbízhatóság tekintetében a teljesítmény szintje egy kiegyensúlyozott európai szabvány alapján van meghatározva.
- Az acélbetét jelenléte véd 200 Joule-lal megegyező nagyságú energiájú zuhanó tárgyak ütésével szemben és maximum 15kN nagyságú terhelés mellet az összenyomódástól is (Ez körülbelül 1500 kg-os terhelésnek felel meg);
- Az EN ISO 20347:2004 jelzésű lábbeli garantálja az összenyomódástól való védelmet 10 kN nagyságú terhelés mellett is(Ez körülbelül 1000 kg-os terhelésnek felel meg);
- A talpátszúródás ellen védő acéllemez garantálja az átlukasztással szembeni ellenállást 1100 N-nak megfelelő terhelés mellett is. A hozzátartozó azonosító jelzés: P.
- Az EN ISO 20347:2004 jelzésű lábbelik nem garantálják az összenyomódástól való védelmet, mivel ezek a termékek nem lettek ellátva acélbetétes lábujjvédelemmel (ennélfogva nem felelnek meg az összenyomódást vizsgáló teszten sem). 
 
 
Az európai szabványok jelentése:
 
 
EN ISO 20344:2004 Módszertani és általános követelmények tesztje
EN ISO 20345:2004 Biztonsági cipő 200 J nagyságú acélbetétes ellenállással kiegészítve
EN ISO 20346:2004 Biztonsági cipő 100 J nagyságú acélbetétes ellenállással kiegészítve
EN ISO 20347:2004 Foglalkozás által megkövetelt kiegészítésekkel ellátott biztonsági cipő
(speciális használatra)
EN ISO 20345:2004 Az EN ISO 20345:2004 jelzésű munkacipők „S” jelzéssel vannak ellátva (S=Safety, azaz biztonsági). Az „alap” kategóriás cipő „SB” jelzéssel van ellátva (S=Safety, B=Base, azaz alap), melynek az alábbi minimum követelményeknek kell megfelelnie:-felsőrész hossza, - lábujjvédelem (minimum hosszal és terhelhetőséggel); - felsőrész anyaga: magas minőségű kezelt marhabőr és/vagy szintetikus bőr vagy ahhoz hasonlatos; -elülső betét; - talpbetét; - bármilyen anyagból készült talprész, lehet puha; - a felsőrész alacsony szárú cipő estén lehet nyitott.
Az „SB” lábbeli NEM tartalmazza az alábbi összetevőket, kivéve, ha azok külön fel vannak tüntetve: - antisztatikus képesség; - ütődést elnyelő sarokrész; - vízlepergetés és elnyelés a cipő felső részén; - csúszásgátló talprész; - hátulsó betét; - durva szemcséjű hasított bőr felsőrész; -talpátszúródás ellen védő acéllemez.
EN ISO 20346:2004 Az EN ISO 20346:2004 jelzésű munkacipőket „védelmi lábbeliknek” nevezik. Ezek a cipők lényegükben megegyeznek a biztonsági cipőkkel. Az alábbiakban különböznek mégis: - 100 J nagyságú acélbetétes ellenállással kiegészítve; - „P” (P=Protective, azaz védelmi) jelzéssel ellátva az „S” jelzés helyett. Megj.: Csak olyan munkakörnyezetben használandó, ahol a 100 J energiájú ütődés ellen biztosított védelem elegendő.
EN ISO 20347:2004 Az EN ISO 20347:2004 jelzésű munkacipőket „foglalkozási lábbeliknek” nevezik. Ezek a cipők lényegükben megegyeznek a fent vizsgált lábbelikkel. A különbség mégis, hogy nincsenek ellátva acélbetétes védelemmel. A megjelölésben az „S” és „P” betűket „O” betű helyettesíti (O=Occupational, azaz foglalkozási), tehát a megjelölésük: OB, O1,O2,O3.
 
 
Csomagolás, tárolás, karbantartás, szavatosság:
- A cipők dobozba vannak csomagolva és raktárépületben kell őket tárolni szobahőmérsékleten.
- Tisztítsa lábbelijét kefével, ronggyal, használjon munkakörülménytől függően cipőpasztát, fényezőt a bőr felső részén.
- Ne szárítsa cipőjét hőforrásokhoz közel vagy közvetlen hőforrás által.
- Szavatossági időt a rengeteg befolyásoló tényező miatt nem lehet meghatározni (pl.: tárolási környezet nyirkossága és páratartalma, a cipő anyagainak szerkezeti változása az idő múlásával)
- A raktárépületben való tárolási idő meghatározása sem határozható meg teljes magabiztossággal a fent megnevezett  befolyásoló tényezők miatt. Általánosan három év a becsült maximális tárolási idejük azoknak a cipőknek, melyek anyagukban poliurethánból készültek, vagy a talpuk poliurethán anyagú. Más anyagból készített lábbelik becsült leghosszabb tárolási ideje öt év. A fent felsoroltak új lábbelikre vonatkoznak, melyeket dobozokba csomagoltak és a megfelelő feltételek mellett tároltak, elkerülve az erős hőmérséklet ingadozást és a viszonylag nagy páratartalmat.
 
Használat előtti ellenőrzés:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy jól lehet rögzíteni a cipőt a lábára, ellenőrizze a talprész vastagságát és bizonyosodjon meg arról, hogy a cipő valóban rendelkezik minden tulajdonsággal, amely megjelölése szerint része.
- Amennyiben a cipő rendelkezik acélkaplis (vagy egyéb orrvédelemmel) és/vagy acéltalp lemezzel, bizonyosodjon meg róla, hogy valóban része ez a cipőnek a használatba vétel előtt.
- Cserélje ki a cipőt bármilyen hiba vagy sérülés esetén.
- Meleg és száraz környezetben javasoljuk olyan cipőt használjon, melynek lehetőleg a vízgőz áteresztő képessége nagyon magas. (pl.: S1/S1P)
- Párás munkakörnyezetben javasoljuk használjon vízlepergető és elnyelő képességű felsőrésszel rendelkező lábbelit. (pl.:S2/S3)
 
A Gyorskioldó szerkezetet (DPR 547, 1995. 04. 24.) izzó anyag vagy korrozív folyadék a cipőbe jutásakor kell használni.
A megfelelő munkakörnyezetnek megfelelő védelmet nyújtó lábbeli kiválasztásának felelőssége a munkáltatót terheli.
Kizárólag a HRO jelzéssel ellátott cipők felelnek meg a „közvetlen hőellenállásra” vonatkozó  kiegyensúlyozott EN ISO 20344:2004 rendszabályozásának.
 
Eltávolítás:
Az alábbiak minősülnek veszélyes hulladéknak az Európai Hulladék Katalógus (C.E.R.) szerint is beazonosítva: Bőr: 04.01.99 – Textil: 04.02.99 – Cellulóz anyagok: 03.03.99 – Fémes anyagok: 17.04.99 o (17.04.07) – PU és PVC borítású talprészek, gumiszerű műanyag és műanyag anyagok: 07..02.99.
 
Antisztatikus lábbeli:
A fent nevezett tulajdonsággal rendelkező lábbeli birtokában javasolt szigorúan betartani az alább felsoroltakat: Antisztatikus jellemzőkkel rendelkező cipőket akkor kell használni, mikor szükséges kizárni, vagy a lehető legjobban lecsökkenteni az elektromos töltések felhalmozódását, mely veszélyes és kártékony kockázatokkal járhat a viselő számára (gyúlékony vagy robbanékony elegyek meggyulladása, stb.). Az antisztatikus cipők nem nyújtanak teljes védelmet áramütéssel szemben, többek között az élő szövettel való érintkezés esetén sem, mivel a cipő kizárólag a cipőtalpa és a föld között nyújt áram elleni védelmet. Amennyiben az áramütés lehetősége fennáll a közvetlen, élő szövettel való érintkezésből kifolyólag, további óvintézkedéseket kell tenni, vagy speciális felszerelést kell használni. A talpazat elektromos ellenállása jelentősen változhat, ha a talprész meghajlásnak vagy elhajlásnak van kitéve, ha az anyag egyenletesen van beszennyezve ill. különösképp a nedves környezetben való munkavégzés esetén. Javasoljuk időről-időre tesztelje cipője antisztatikus képességét, hogy biztonságban lehessen annak e tulajdonsága felől. Ezek a tesztek kifejezetten a veszélyzónákba való belépés előtt ajánlottak. Használat esetén fontos, hogy megbizonyosodjunk afelől, hogy a padló ellenállása nem érvénytelenítheti a termék védelmet nyújtó hatását. Semmilyen szigetelő elemet nem helyezhet bele a lábbelibe, a talp belső része és a láb közé; ha mégis előfordulna, ellenőrizze a cipő és az extra szigetelés kombinációjának elektromos tulajdonságait. 
 
 
EN ISO 20344/5/6/7:2004 által meghatározott értékek: A cipő akkor minősül antisztatikusnak, ha a talp ellenállása 0,1 MΏ  és 1000 MΏ közt van.  0,1 MΏ ellenállás alatt konduktív lábbelikről, 1000 MΏ felett szigetelő lábbelikről beszélünk. Teszt feszültség: 100 Volt, egyenáram. Bármely S1 – S2 – S3 – O1 – O2 – O3 – A jelzésekkel ellátott lábbelik antisztatikusnak számítanak.
 
Elektromosan szigetelő lábbelik:
Szigetelő tulajdonságokkal rendelkező lábbeli korlátozott védelmet biztosít sérült elektromos berendezésekkel való véletlenszerű kapcsolatba lépés esetén, ezért minden pár cipőhöz mellékelni kell az alábbi információs tájékoztatót:
1.Szigetelő tulajdonsággal rendelkező lábbeliket áramütés veszélyének fennállásakor kell hordani, pl.: sérült elektromos berendezések jelenlétében
2.Szigetelő tulajdonsággal rendelkező lábbelik nem védenek 100%-os mértékben az áramütéstől, ezért lényeges, hogy további óvintézkedéseket tegyen meg, hogy azt elkerülje.
3.A lábbeli elektromos ellenállása, a cipő teljes élettartamán keresztül megfelel az EN50321:1999,6.3 szabvány követelményeinek.
4.A védelem ezen szintje az alábbiak szerint értelmezhető:
1.Vágási sérülés, horzsolások, kémiai eredetű sérülések rendszeres ellenőrzést követelnek a sérült lábbelin.
2.Az 1. alpont alá sorolható cipők magukba szívhatják a vízgőzt, párát, különösen, ha huzamosabb ideig nyirkosabb helyen van használva és ezáltal vezetőkké válhatnak.
5.Ha a lábbeli olyan munkakörnyezetben van viselve, ahol a talp -például- kémiai anyag szennyezettségének van kitéve, fokozott figyelmet kell fordítani a lábbeli állapotára a veszélyzónákba lépés előtt, mert ezek az anyagok károsíthatják az elektromos tulajdonságait a lábbelinek.
6.Javasoljuk ellenőrizze a szigetelő tulajdonságait a lábbelinek minden használat előtt, a megfelelő tesztekkel.
 
Class 00 500V CA vagy 750V CC
Class 0 1000V CA vagy 1500 CC
 
Cserélhető talpbetét:
A laboratórium által már minősített lábbeli a benne található kivehető talpbetéttel együtt lett hitelesítve. Csak a gyártó által forgalmazott eredeti tartalék talpbetéttel helyettesítse a cipőben található talpbetétet, ellenkező esetben a gyártó nem tudja garantálni a lábbeli biztonsági tulajdonságainak fennállását.
Lábvédelmi szabványok:
 
Lábvédelmi kínálatunkban megoldást nyújtunk szinte minden létező munkaterületen. Legyen szó hideg, meleg, csúszós, vagy olajos munkakörülményekről. Védőlábbeli modelljeink magas fokú védelmet biztosító acél orr-merevítővel készülnek, melyekre az alábbi szabványok vonatkozhatnak: 
 
EN ISO 20345:2011 Nemzetközi szabvány alap, mely követelményeket ír elő az általános célú biztonsági lábbelikre. Magában foglalja például a mechanikai kockázatokat, a csúszásmentességet és a termikus kockázatokat. Az osztályozási rendszer az alábbiak szerint határozza meg egy lábbeli védelmi képességeit: 
 
SB: Acél orrmerevítővel, mely megvéd a 200 J energiájú zuhanó, leeső tárgyak ellen és 15 Kn nyomás elleni védelmet biztosít
SBP:  SB standard továbbá acél talplemez a talpátszúrás ellen.
S1: SB standard továbbá zárt kéregrész. Antisztatikus tulajdonságok, és energialenyelő sarok.
S1P: S1 standard, továbbá talpátszúrás elleni védelem
S2: S1 standard, továbbá nedvességfelszívódás elleni védelem és alacsony vízgőzáteresztő képesség.
S3: S2 standard továbbá acél talplemez
S4:  Egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik 200 J acél orrmerevítővel. Antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarok.
S5: S4 standard, továbbá talpátszúrás elleni védelem.
 
EN ISO 20347:2012
Nemzetközi szabvány, mely meghatározza a munkahelyi lábbelikre vonatkozó alap és kiegészítő követelményeket. Ezen lábbelik nincsenek kitéve semmilyen mechanikai kockázatnak.
 
OB: Megfelel az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak
O1: Zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, energiaelnyelő sarokkialakítás
O2: O1 víz behatolása, és felszívódása
O3: O2 talpátszúrás elleni védelem
O4: Zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, energiaelnyelő sarokkialakítás
O5: O4 talpátszúrás elleni védelem.
 
EN ISO 13287:2012
Ez az európai szabvány meghatározza a csúszási ellenállásra vonatkozó vizsgálati módszereket a hagyományos talpú biztonsági és védőlábbelik tekintetében. Nem alkalmazandó a különleges rendeltetésű lábbelikre, melyek tüskékkel, fém szegecsekkel, vagy hasonló megoldásokkal rendelkeznek.
A lábbeli bizonyos felületekre történő helyezése után normál erővel horizontálisan mozgatják. A súrlódási erőt mérik és a dinamikus súrlódási együttható kerül kiszámításra.
Amennyiben a talp megfelel a kerámialapon (SRA) és az acél padlón (SRB) végzett teszteléseknek egyaránt, megkapja az SRC jelölést.
 

EN ISO 13287:2012

Jelölés

Tesztelési felület

Súrlódási tényező (EN 13287)

Sarok megcsúszása

Felület megcsúszása

SRA

Kerámia lap SLS

>0.28

>0.32

SRB

Acél padló glicerol-lal

>0.13

>0.18

SRC

Kerámia lap SLS* & acél padló glicerol-lal

>0.28

>0.13

>0.32

>0.18

*víz 5% szódium –lauril szulfáttal (SLS)
 
EN 61340-4-3:2002
Elektrosztatika. 4-3. rész:
Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Lábbelik
Az IEC 61340 szabvány ezen része meghatározza a tesztelési eljárásokat a lábbelik elektromos ellenállásának vizsgálatához.

Jólláthatósági ruházat

 
Szerencsére napjainkban egyre nagyobb hangsúly kerül a biztonságosabb munkavégzésre. Így mind a gyártók, mind a munkáltatók részéről a középpontba kerülnek a jól láthatósági termékek, illetve azok folyamatos megújításai. 
Hisz míg pár évvel ezelőtt egy citromsárga mellény jelentette egy vékony szürke csíkkal az egyetlen megoldást, addig mára már megtalálhatjuk a külön nyárra fejlesztett láthatósági kantárokat, vagy akár a több évszakos, funkcionális, úgynevezett mátrix öltözeteket is. Mely több darabban kombinálható, és tavasztól egészen télig nyújtanak praktikus, kényelmes viseletet.
Széles jól láthatósági választékunk megfelel a legújabb és legszigorúbb előírásoknak, melyeket az EN471 szabványt leváltó EN ISO 20471 szabvány tartalmaz.
 
EN ISO 20471
A szabvány azokra a védőruhákra vonatkozó jellemzőket rögzíti, melyeknél cél a használó láthatóságának a jelzése veszélyes helyzetekben, minden fényviszony között, nappal és éjjel a fényszóró fényében. 
A jól láthatósági ruházatnak három osztálya van. Minden osztálynak minimális látható anyagfelülettel kell rendelkeznie a ruhán, minél magasabb a besorolása, annál jobban látható a ruha.
 
EN342 
Védőruházat – Hideg elleni védelem
Hideg elleni védőruházatra vonatkozó harmonizált európai szabvány.
•Hőszigetelés
•Légáteresztő képesség
•Vízbehatolással szembeni ellenállás
 
        EN343 
       Védőruházat, eső elleni védelem
       Az EN343 eső és egyéb időjárási hatások ellen védő ruházatokra vonatkozó harmonizált európai szabvány. Két teljesítményparamétert határoz meg: A vízállóságot, és a lélegző képességet.
 
 

Lángálló és speciális ruházatokra vonatkozó szabványok:

 
Lángállósági EN szabványok
 
EN ISO 11612
Hő és láng elleni védőruha
A nemzetközi szabványban rögzített teljesítményre vonatkozó előírások alkalmazandóak számos végfelhasználás esetében, amennyiben szükség van korlátozott lángterjedési tulajdonságokra, ahol a felhasználó ki van téve sugárzó, kontakt vagy konvektív hőnek, olvadt fém fröccsenésének.
Code A: Korlátozott lángterjedés
Code B: Védelem konvektív hő ellen – 3 szint
Code C: Védelem sugárzó hő ellen – 4 szint
Code D: Védelem fröccsenő alumínium ellen – 3 szint
Code F: Védelem kontakt hő ellen – 3 szint  
 
EN ISO 11612:2008
Térbeli változás
Korlátozott lánghatás (A1 A2)
Konvektív hő (B)
Sugárzó hő (C)
Folyékony fröccsenő alumínium (D)
Folyékony fröccsenő vas (E)
Kontakt hő (F)
Hőállóság
Húzószilárdság
Szakítószilárdság
Repedésállóság
Varrás erősség
 
 EN ISO 11611
Védelmi szabvány, hegesztésre és hasonló munkálatokra vonatkozóan
Ez a nemzetközi szabvány határozza meg a hegesztés és rokon eljárások esetén alkalmazandó, védőruházat használatára vonatkozó minimális biztonsági követelményeket és vizsgálati módszereket (kivéve kézvédelem). A nemzetközi szabvány két osztályt határoz meg speciális teljesítményi követelményekkel.
Class 1: védelem kevésbé veszélyes hegesztési technikák, alacsonyabb szintű fröccsenések és sugárzó hő esetén.
Class 2: védelem veszélyesebb hegesztési technikák, magasabb szintű fröccsenések és sugárzó hő esetén.
 
EN ISO 11611:2007
Húzószilárdság
Szakítószilárdság
Repedésállóság
Varrás erősség
Térbeli változás
Bőrre vonatkozó előírások
Korlátozott lángterjedés (A1 A2)
Olvadt cseppek
Hővezetés (sugárzás)
Elektromos ellenállás
 
EN ISO 14116:2208
Védőfelszerelés – Védelem a hő és a láng ellen
A szabvány meghatározza a teljesítmény követelményeket az alapanyag, anyagösszeállítások és védőruházat vonatkozásában a korlátozott lángterjedés csökkentése érdekében, hogy az anyag ne gyulladjon meg és ezáltal ne jelentsen veszélyt. A további előírásokat is meghatározza.
EN ISO 14116:2008
Korlátozott lángterjedés
Húzószilárdság
Szakítószilárdság
Varrás erősség
 
IEC 61482-2:2009
Védőruházat elektromos ív hőhatása ellen
A szabvány meghatározza a követelményeket és tesztelési eljárásokat az elektromos ív hőhatása ellen védőruházatra vonatkozóan. Azoknak a védőruházatoknak, amelyeknek a feladata a test egészének vagy egy részének a védelme, villamos áram hatásai ellen, megfelelő szigetelőképességekkel kell rendelkezniük azokkal a feszültségértékekkel szemben, amelyeknek a felhasználó a várható legkedvezőtlenebb körülmények között ki lehet téve. A kiválasztás az ENV 50354 szabvány két kategóriájának megfelelően történhet. Az első osztály vizsgálati árama 4 kA, a második osztály vizsgálati árama 7 kA.
 
 EN1149
Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.
Az EN1149 szabványa a következő részekből áll:
1. Fajlagos ellenállás (vizsgálati módszerek és követelmények)
2. Az anyagon keresztüli villamos ellenállás (átmeneti ellenállás) mérésének vizsgálati módszere
3. A töltéscsillapodás mérésének vizsgálati módszere
4. Ruha tesztelése (fejlesztés alatt)
5. Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények
 
 EN1149-1
Az elektrosztatikus feltöltődést elvezető ruházatok jelölése. A védőruha használható robbanásveszélyes helyeken, a töltések elvezetődnek és nem keletkezik szikrakisülés a ruha felületén.
 
EN1149-5
Ez az európai szabvány a teljes földelési rendszer részeként a gyújtókisülést megelőzően használt elektrosztatikusan disszipatív védőruházat anyagát és kialakítási követelményeit írja elő. A követelmények lehet, hogy nem elegendőek az oxigénben dús tűzveszélyes légterekben. Ez a szabvány nem alkalmazható fővezetéki feszültségek elleni védelemre.
 
EN13034:2005 A1:2009
Védőruházat folyékony vegyszerek ellen
Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó védőruházatra vonatkozó követelmények (Type 6 és Type PB [6] eszköz). A szabvány meghatározza a minimális követelményeket korlátozott használatú és korlátozottan újra használható teljesítményű kémiai védőruhákra vonatkozóan. Korlátozott teljesítményű kémiai védőruha alkalmazható esetleges könnyű permet expozíció, folyékony aeroszolok vagy alacsony nyomású, alacsony volumenű fröccsenése ellen, amennyiben molekuláris szintű teljes folyadék permeációs akadályra nincs szükség. A szabvány magában foglalja a teljes vegyszerálló öltözeteket (Type 6) és a részleges testvédő öltözeteket (Type PB [6]. Az öltözetek (Type 6) fedik és védik legalább a törzset és a végtagokat, például az overál, vagy kétrészes öltöny, kapucnival vagy anélkül, cipő vagy csizmavédővel. Részleges testvédelem esetén (Type PB [6]) a védőruha csak a test bizonyos részeit védi, például a köpeny, kötények, karvédők.

Speciális védőruházat

 
Minden védőruházati termékünk a CE 89/686/EEC direktíva szerint került bevizsgálásra. A Portwest a vonatkozó direktíva 3-as kategóriájának megfelelő védőruházati termékek széles választékát kínálja.
 
EN13034 (Type 6 és Type PB [6])
Védelem szilárd és folyékony vegyszerekkel szemben (Type 6), illetve részleges testvédelem (PB 6)
A szabvány leírja a folyékony vegyszerek elleni (Type 6 és Type PB 6) korlátozottan védő ruha használatára vonatkozó minimális követelményeket. Korlátozott védelmet nyújt folyékony aerosolok, spray-k és könnyű vegyszer spriccelések hatásai ellen.
 
EN14065 (Type 3)
Folyadéksugárral tesztelt védőruházat
Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Teljesítmény előírások folyadék sugárral tesztelt (Type 3) vagy nagy nyomású porlasztással tesztelt (Type 4) védőruhákra vonatkozóan, beleértve a testet csak részben védő típusokat is. A tesztelés során ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fóvókák segítségével ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.
 
EN14065 (Type 4)
Nagy nyomású porlasztással tesztelt védőruházat.
Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Teljesítmény előírások folyadék sugárral tesztelt (Type 3) vagy nagy nyomású porlasztással tesztelt (Type 4) védőruhákra vonatkozóan, beleértve a testet csak részben védő típusokat is. A tesztelés során ruházat védelmi képességét vízbázisú porlasztott anyaggal ellenőrzik. A ruha megvéd a porlasztott formában érkező vegyi anyagok ellen.
 
EN ISO 13982 – 1 (Type 5)
Részecskékkel szemben védő ruházat
Meghatározza a vegyi anyagok ellen védő ruházat minimum követelményeit. Védelem porok és egyéb részecskék ellen.
 
EN1073-2:2002
Radioaktív szennyeződések ellen védő ruházat
Előírások és tesztelési követelmények a nem szellőző, szemcsés radioaktív szennyeződések ellen védő ruházatra vonatkozóan.
 
EN14126:2003
A szabvány meghatározza a védőruházatnak fertőző anyagokkal szembeni védelemre vonatkozó követelményeit.

Zuhanásgátló védőeszközök

 
A leesés elleni termékek használatának célja, hogy megelőzzük a magasból történő leesést, csökkentsük annak esetleges hatásait és, hogy elszigeteljük a dolgozókat bizonyos veszélyes területektől.
 
Testhevederek
EN361:2002
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes testhevederzet.
A szabvány igazolja, hogy a hevederzet megfelelt a zuhanásteszten, mely során egy 100 kg-os súllyal szimulálták a veszélyes helyzetet. Ez megmutatja, hogyan viselkedik a hevederzet.
 
EN358:2000
Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésére és rögzítésére.
A szabvány igazolja, hogy a munkahelyzet beállító öv és a rögzítő kötelek megfeleltek a statikus terheléses vizsgálaton, több mint 3 percig a terhelés elengedése nélkül.
 
Zuhanás gátlók
EN360:2002
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Visszahúzható típusú lezuhanás gátlók. 
A szabvány a visszahúzható típusú lezuhanás gátlókra vonatkozó előírásokat tartalmazza. A berendezésbe energiaelnyelő elem is beépíthető.
 
Kötélzetek
EN 354:2010
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Rögzítő kötelek.
A szabvány igazolja, hogy a rögzítő kötél megfelelt a zuhanási vizsgálaton. A terhelést megtartotta, sérülést nem okozott.
 
EN355:2002
Energiaelnyelők
Energiaelnyelők, zuhanás megállító rendszerek összetevője, ami garantálja teljes biztonsággal a magasból való esés megállítását, csökkentve a sokk okozta ütődést.
 
Csatlakozók/Zuhanás gátló
EN362:2004
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Csatlakozók.
A szabvány igazolja, hogy a választék minden csatlakozó eleme megfelelt a szabvány által meghatározott terhelési teszten.
 
EN 353-2:2002
Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére.
2. rész: Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanás gátlók.
 
EN1891:1998
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Kis nyúlású védőköpennyel ellátott kötél.
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Kis nyúlású védőköpennyel ellátott kötélzetekre vonatkozó előírások.
 

Hallásvédelem

 
 
Hallásvédelmi választékunk különböző csillapítási értékekkel rendelkező védőeszközöket kínál, melyek közül könnyen kiválasztható az adott munkahely számára, az ideális megoldás.
 
EN352-1:2002
Hallásvédelem – Fejpántok
 
EN352-2:2002
Hallásvédők – Füldugók
 
EN352-3:2002
Hallásvédelem – Ipari védősisakra szerelhető fejpántok
 
EN352-4:2002
Hallásvédők – Szint-függő fültokok
 
EN352-8:2002
Fültokok rádióval felszerelve
 
A szabványok tartalmazzák a követelményeket, tekintettel a gyártásra, tervezésre, teljesítményre és a vizsgálati módszerekre vonatkozóan.
 
SNR (egyszerűsített zajcsökkentés):
Átlagos csillapítási érték
HML: a csillapítási érték átlagos frekvenciaszintben kifejezve:
H: a védőeszköz csillapítási értéke magas frekvencián (magas zajok)
M: a védőeszköz csillapítási értéke közepes frekvencián.
L: a védőeszköz csillapítási értéke alacsony frekvencián. (basszus hangok)
 
A hallásvédő eszközök teljesítménye meg kell feleljen a munkahelyen lévő kockázatok mértékének.
A zajszintet a normál szintre kell csökkenteni, de el kell kerülni a túlzott csillapítást, mivel a dolgozót így elszigetelhetjük környezetétől, mely további kockázatot jelent.
Az EU 2003/10/EC direktívájának előírásai
A direktíva célja megvédeni a dolgozókat a káros zajszintek melletti munkavégzéstől.
Napi 8 órás expozíció, 85dB szinten vagy a felettNapi 8 órás expozíció, 80dB szinten vagy a felettNapi 8 órás expozíció, 75 és 80dB közötti szinten
Kötelező a hallásvédők használataÖnkéntesen választható használatra kell a védőeszközöket biztosítani.Hallásvédelem használata javasolt.
 

Az EU 2003/10/EC direktívájának előírásai

A direktíva célja megvédeni a dolgozókat a káros zajszintek melletti munkavégzéstől.

Napi 8 órás expozíció, 85dB szinten vagy a felett

Napi 8 órás expozíció, 80dB szinten vagy a felett

Napi 8 órás expozíció, 75 és 80dB közötti szinten

Kötelező a hallásvédők használata

Önkéntesen választható használatra kell a védőeszközöket biztosítani.

Hallásvédelem használata javasolt.

 
Hogyan védekezzen? A megfelelő hallásvédő kiválasztásának 4 lépése.
1. Határozza meg a zaj jellegét: stabil, ingadozó, időszakos vagy pulzáló
2. Mérjük meg a zajt a munkaállomáson: Intenzitás (dB) hangerő (Hz)
3. Határozza meg az expozíciós időt.
4. Számítsa ki a szükséges csökkentést a 2003/10/EC direktíva szerint.
 

Csend

20dB

Suttogás

30dB

Óra ketyegés

40dB

Eső

50dB

Csendes utca

60dB

Beszélgetés

70dB

Porszívó

80dB

Elhaladó autó

Zaj

90dB

Elhaladó kamion, munkagép, fűnyíró

100dB

Légkalapács, traktor, láncfűrész

110dB

légkalapács, traktor, láncfűrész, lombszívó

 

 

 

Veszélyes

Zaj

120dB

Ambulancia, légkalapács

130dB

Repülőgép

Légzésvédelem

 
Fél és teljesálarc választékunkat úgy terveztük, hogy a lehető legmagasabb viselési komfortot és a legjobb illeszkedést biztosítsák. Felhasználóbarát modelleink cserélhető szűrőbetétekkel rendelkeznek, melyek illeszkednek a választék teljes és félálarc változataihoz. 
 
A légzésvédő félálarcokra és negyedálarcokra vonatkozó követelmények:
 
EN 14387:2004
Légzésvédők. Gázszűrő betétek és kombinált szűrők. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés.
Ez az európai szabvány a gázszűrőkre és kombinált szűrőkre vonatkozik, melyek a meghatározott légzésvédő eszközök alkatrészeiként használhatóak.
 
EN143:2000
Légzésvédők – részecskeszűrők.
Ez az európai szabvány meghatározza a légzésvédő részecskeszűrőkre vonatkozó minimum követelményeket, kivéve a mentőberendezések és szűrő álarcok.
 
Hogyan védekezzen? A légzésvédők kiválasztásának 4 lépése!
1. – Határozza meg a veszélyt
Por = Szilárd részecskék, több méretben szilárd anyagok zúzásával.
Ködök = Elpárolgott folyadék részecskéi (víz vagy szerves alapon)
Füstök = Kis méretű részecskék elpárolgott vagy olvasztott szilárd anyagokból, általában égésből származóan.
Gázok és gőzök = Anyagok, amelyek általában a levegőben lebegnek. Lehetnek folyadékok, melyek folyékony vagy szilárd állapotból generálódnak lebegővé párolgás vagy forrás útján.
2. – Azonosítsa a mérgező anyagot
3. – Azonosítsa a koncentrációt és hasonlítsa össze az expozíciós határértékkel.
(TLV = a szennyezőanyag koncentrációja, amelynek a felhasználó ki lehet téve egészségkárosodás nélkül.)
a) határérték – Idő súlyozott átlag (TLV-TWA): Átlagos expozíció a 8 óra/nap 40 óra/hét munkarend alapján.
b) határérték – Rövid távú expozíciós határérték (TLV-STEL): Spot expozíció időtartama 15 perc, amelyet nem lehet megismételni több mint 4-szer naponta és legalább 60 perc el kell teljen az expozíciós időszakok között.
c) határérték – Plafon érték (TLV-C): Az abszolút expozíciós határérték, amelyet soha nem szabad túllépni.
4. – Válassza ki a védelem típusát
 

Gáz és gőz szűrők

Por és aeroszol szűrők

Típus

Színkódolás

Felhasználás

Típus

Színkód

Felhasználás

A

Barna

Szerves gőzök és gázok, melyeknek forráspontja 65C vagy magasabb.

P1

Fehér

Védelmet biztosít a nem mérgező por és vagy vízbázisú aeroszolok ellen.

B

Szürke

Szervetlen gőzök és gázok (kivéve a szén-dioxid/monoxid)

P2

Fehér

Védelmet biztosít az enyhén mérgező, vagy irritáló aeroszolok és vagy folyadékok ellen.

E

Sárga

Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök

P3

Fehér

Védelmet biztosít a mérgező aeroszolok és vagy folyadékok ellen.

K

Zöld

Ammónia és szerves ammónia származékok, gőzök és gázok

 
 
Egyszerhasználatos maszkok
Egyszerhasználatos maszk választékunk kiváló minőségű és kiemelkedő teljesítményt nyújt. A teljes Biztex választék a speciális Biztex anyagból készül, mely magas szintű védelmet biztosít viselőjének a különböző munkahelyi kockázatokkal szemben, beleérte a folyékony vegyi anyagokat, a statikus elektromosságot, száraz részecskéket és a radioaktív szennyeződéseket. 
 
EN149:2001 A1:2009
Részecskék elleni, szűrőanyaggal ellátott álarcok.
Az EN149:2001 A1:2009 kiegészítő szabványelőírás szerint, a védőeszközön fel kell tüntetni az „R” (reusable - újra felhasználható) vagy az „NR” (non-reusable – nem használható fel) jelöléseket. Ha a terméket az „NR” jelölés szerepel, akkor a maszknak a már megszokott egy műszak, vagyis 8 óra a maximális használhatósági ideje. A szabvány által előírt terheléses tesztet teljesítő „R” jelölésű félálarcok alkalmasnak a műszak utáni újbóli felhasználásra, amíg légzési ellenállásuk megfelelő.
TIL: A telejes beszivárgás – a környező atmoszféra beszivárgása a légzésvédőbe.
NPF: Névleges védelmi tényező – A légzésvédő által biztosított névleges védelmi szint (laboratóriumi körülmények között.)
APV: Várható védelmi szint – A védelem szintje, amely reálisan várható az adott munkahelyi körülmények között.
Dolomite teszt – D: az EN149-es szabvány által meghatározott dolomit poros kiegészítő vizsgálaton is megfelelt, bizonyítva ezzel hosszabb élettartamát és jobb légzési komfortját.
 

Hogyan védekezzen?

 

FFP1

FFP2

FFP3

Védelem

Véd a nem mérgező porok és/vagy vízbázisú aeroszolok ellen.

Véd az enyhén mérgező vagy irritáló szilárd aeroszolok és/vagy folyadékok ellen.

Véd a szilárd aeroszolok és/vagy mérgező folyadékok ellen.

Felhasználási példák

Kövek kezelése, terméskő, cellulóz, beton fúrás

Puha fa csiszolása, kompozit anyagok, rozsda, gitt, gipsz, műanyag – vágás, marás, csiszolás, fém fúrása

Keményfa csiszolása (bükk, tölgy), fa kezelése során a réz, krm vagy arzén alapú termékek használata, cement csizsolás.

Anyagok

Liszt, kalcium-karbonát (mészkő) grafit, pamut, por, beton.

Kezeletlen fenyő, csiszolás, vágás, hegesztés, marás, szén, üvegszál, ásványgyapot, porított növény védőszer, gabona por.

Azbeszt, növény védőszer, biológiai, gyógyszerészeti, por, kezelt fa, keményfa (egzotikus), króm, lime, ólom.

A szűrés min. %

80%

94%

99%

Teljes beszivárgás (TIL)

22%

8%

2%

Névleges védelmi tényező (NPF)

4,5 x TLV

12,5 x TLV

50 x TLV

Hozzárendelt védelmi érték (APV)

4 x TLV

10 x TLV

20 x TLV

Fejvédelmi szabványok:

 
EN397:2012
Ipari védősisakok
Kötelező vizsgálatok:
Beütődés: Maximum 5 kN erejű, zuhanó tárgyak ütőhatása elleni védelem. 5 kg súlyú tárgy, 1m magasból történő zuhanása.
Áthatolás, átlyukadás: 3 kg súlyú tárgy 1m magasból történő zuhanása esetén nem kerülhet kontaktusba a koponyával
Gyúlékonyság: Lánghatásnak kitettség esetén nem éghet a sisak 5 másodpercnél tovább a lánghatás megszűnése után. A beütődés és az áthatolási teszteket szobahőmérsékleten, 50C-on és -10C-on végzik.
Opcionális vizsgálatok:
Extrém hőmérsékletnek történő ellenállás: Beütődés és áthatolás elleni tesztelések 150C-on, -20C-on és -30C-on.
Elektromos tulajdonságok: 440V váltakozó feszültségű villamos vezeték véletlenszerű érintése elleni védelem.
Oldalirányú deformáció: Nagy oldalirányú nyomás hatása elleni védelem. Maximum <40mm (LD)
Fémolvadék fröccsenés: Védelmet biztosít fémolvadék fröccsenés ellen (MM)
 
EN 50365:2002
Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű használatra (1000 V)
 

Szemvédelmi szabványok:

 
 
EN166:2001
Személyi szemvédő eszközök
Az EN166 szabvány alkalmazandó minden típusú, a szem károsítására alkalmas, vagy a látás romlását okozó veszélyek elleni egyéni szemvédőre, kivétel az atomerőműi eredetű, a röntgen sugárzás, a lézer, és az alacsony hőmérsékletű infravörös sugárzás veszélyei elleni egyéni szemvédőket. Jelen szabvány specifikációja nem alkalmazható az olyan szemvédőkre, melyekre elkülönített és teljes szabvány vonatkozik, mint pl. antilézer szemvédő, általános használatú napszemüvegek, stb. A javító üveggel felszerelt szemvédők nincsenek kizárva az alkalmazási tartományból
 
EN 170:2002
Ultraibolya (UV) szűrők Európai szabvány az UV szűrőkre vonatkozóan.
Meghatározza az UV szűrőkre vonatkozó teljesítményszűrőket.
 
EN172:1995
Az ipari használatú szemvédő eszközök napfényszűrő képességeire vonatkozó előírások
Meghatározza az ipari védőszemüvegek napfényszűrő képességeire vonatkozó követelményeket és tesztelési metódusokat.
 
EN175:1997
Az ipari használatú szemvédő eszközök napfényszűrő képességeire vonatkozó előírások
Meghatározza az ipari védőszemüvegek napfényszűrő képességeire vonatkozó követelményeket és tesztelési metódusokat.
 
EN175:1997
Hegesztési munkák felszerelése az európai szabvány a hegesztési, vágási vagy egyéb kapcsolódó műszaki tevékenység során keletkező sajátságos kockázatok ellen.
Az EN175 specifikálja az általános követelményeket és próbamódszereket, a munkavégző arcának és szemének az ártalmas optikai sugárzási és szokásos hegesztési, vágási vagy egyéb kapcsolódó műszaki tevékenység során keletkező sajátságos kockázatok elleni használt védelmi berendezésekre vonatkozóan.
 
EN169:2002
Szemvédelem – Hegesztés szűrők. Európai szabvány a hegesztési és rokon eljárásokhoz – Áteresztési követelmények és ajánlott használat.
Az EN169 szabvány megadja a fokozatszámokat és hegesztést, keményforrasztást és plazma vágási munkálatokat elvégző végrehajtó védelmét biztosító szűrők átadási specifikációját.
 
EN379:2009
Aktív (automata) hegesztés szűrők
A harmonizált európai szabvány meghatározza az Aktív hegesztéses szűrőkre vonatkozó követelményeket.